Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

kuulutab välja konkursi Eesti Mesindusprogrammi 2020-2022 juhi leidmiseks.

Eesti Mesindusprogramm on mesindustoodete tootmise ja turustamise tingimuste parandamiseks ellukutsutud Euroopa Liidu ja Eesti riigi poolt rahastatav riiklik programm.


Otsitav programmi juht on juriidiline isik või eraisik, kes teostab või korraldab programmi läbiviimiseks vajalikud tegevused ja tagab programmi tulemuste saavutamise.

Programmi juhi tegevused:

1. Mesindusprogrammi iga-aastase detailse tegevuskava koostamine, tegevuskava tegevuste läbiviimine ja/või korraldamise tagamine ning vajaliku aruandluse koostamine;

2. Mesindusprogrammi tegevuste läbiviimiseks vajalike teostajate leidmine, selleks hangete korraldamine, teostajate juhendamine, motiveerimine ning tegevuste kontrollimine;

3. Mesindusprogrammi iga-aastase eelarve ja rahavoogude planeerimine; täitmise tagamine ja kontrollimine;

4. Mesindusprogrammiga seotud nõutavate sisuliste, protseduuriliste ning raamatupidamislike dokumentide tähtaegne vormistamine, säilitamine ja esitamine.


Programmi algus on 1. august 2019. Programmi vajalikud tulemused on kirjeldatud Mesindusprogrammis 2020-2022, mis on leitav Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu internetilehelt alajaotusest kasulikud lingid: Mesindusprogramm 2020-2022 Vajadusel lisainfo: Siiri Otsmann, tel. 5048226.

Konkursil osalemiseks palume esitada programmi tegevusteks ja tulemuste saavutamiseks olemasoleva kompetentsi, kogemuste ja oskuste kirjeldus ning omapoolne nägemus programmi juhtimise korraldusest 10. juuliks 2019 e-kirja aadressile info@mesinikud.ee.