"Poshbee"

kohta leiad infot siit

Põllukultuurid, mis vajavad tolmeldamisel mesilase abi

 • Raps (Brassica napus)
 • Aedmaasikas (Fragaria x ananassa)
 • Vaarikas (Rubus idaeus)
 • Õunapuud (Malus domestica)
 • Pirnipuud (Pyrus communis)
 • Ploomipuulised (Prunus sp)
 • Punane sõstar (Ribes rubrum)
 • Must sõstar (Ribes nigrum)
 • Roosa ristik (Trifolium hybridum)
 • Valge ristik (Trifolium repens)
 • Mesiks (Melilotus albus)
 • Põlduba (Vicia faba)
 • Kurk (Cucumis sativus)
 • Köömen (Carum carvi)
 • Porgand (Daucus carota)
 • Punapeet (Beta vulgaris)
 • Sibul (Allium sepa)
 • Mais (Zea mays)
 • Päevalill (Helianthus annuus)

Taimede tolmeldamine mesilaste abiga

Meemesilaste lühiajaline rentimine põllukultuuride õitsemise ajal tolmeldajateks on väga levinud. Paljudes maades, kaasa arvatud Euroopas, on tavaks, et taimekasvataja ja mesiniku vahel sõlmitakse ametlik leping, milles sätestatakse, missugustel tingimustel ja kui kauaks mesilased põllule tuuakse. Selles lepingus pannakse kirja, kui palju maksab üks päev, missuguseid taimekaitsetöid ja umbes millal tehakse, kui palju maksab mesilaspere, kui see hukkub..

USAs sätestab üks näidislepingutest (ENY110) mesiniku ja taimekasvataja vahelise tolmeldamiselepingu põhiselt kummagi osapoole kohustused ja vastutuse. Esimese asjana pannakse paika, kelle vahel ja mis ajaperioodiks leping sõlmitakse. Järgmisena kinnitatakse tarude arv ja täpne põllu või viljaaia koht ning orienteeruv õitsemise aeg. Järgneb asukoha kirjeldus ning kinnitus, et mesinik valib mesilapunkti täpse asukoha koostöös taimekasvatajaga nii, et see ei segaks põllumeest ning võimaldaks saada maksimaalset meesaaki.

Sätestatakse ka minimaalsed nõuded mesiperele: munev ema, minimaalne raamide arv, mee- või söödavarud, lisakorpused. Mesinik kohustub säilitama perede minimaalse nõutava seisukorra kogu tolmeldamisperioodi jooksul ning jätma tarud põllule kuni teatud kuupäevani või õitsemise staadiumini. Kinnitatakse, et mesinikku ei loeta vastutatavaks, kui tema mesilased kedagi nõelavad. Taimekasvataja nõustub tagama mesilaste paigutamiseks sobiva koha ning mesinikule igal ajal ligipääsu ning kohustub mitte esitama pretensioone, kui kokkulepitud mesilapunktini kokkulepitud rada pidi pääsemisel tekitatakse põllule mõningast kahju. Taimekasvataja vastutab ka mesilastele või tarudele ümberpaigutamise ja vandalismiga või ka kariloomade läbi tekitatud kahjude eest.

Taimekaitsetöödel lubatakse järgida kõiki nõudeid ja soovitusi ning ei kasutata tolmeldamisperioodil või vahetult enne mesilaste tolmeldajateks toomist mesilastele mürgiseid taimekaitsevahendeid. Sätestatakse ka, missugused agrotehnilised või taimekaitselised tööd on kahepoolsel kokkuleppel lubatud. Taimekasvataja peab mesinikku teavitama ka kõikidest mesilastele ohtlikest töödest ja kemikaalidest, mida kasutatakse kõnealuse põllu läheduses, ning tema kompenseerib mesinikule hukkunud või tõsiselt kahjustunud pered kokkulepitud summas. Sätestatakse konkreetne summa, mille põllumees maksab teatud arvu taru eest. Taimekasvataja peab tagama tarudest 1 km raadiuses ka puhta vee olemasolu, et mesilased saaksid käia vett toomas. Paika pannakse ka tingimused, millal ja kuidas lepingust taganeda ning kuidas lahendatakse omavahelised vaidlused, ning pannakse kirja üksteise kontaktid koos varukontaktidega, et tagada ühenduse saamine ka siis, kui kumbki lepinguosalistest ei ole kättesaadav.

Allikas: Mesilaste korjetaimed ja taimede tolmeldamine mesilaste abil
Lk 81 - "Tolmeldamisleping mesilaste rentimiseks kultuuri õitsemise ajaks"
lk 82 - "Põllukultuurid, mis vajavad tolmeldamist"