EKMÜ

EKMÜ asutati 2008. aastal vajadusest populariseerida mesiniku elukutset

Meie tegevuse peamised eesmärgid:

  • Mesinduse tutvustamine, edendamine ja arendamine
  • Mee ja teiste mesindussaaduste tootmise arendamine ja propageerimine
  • Eestis kasvatatavate mesilasrasside sobivuse uurimine ja aretus

AKTUAALNE

PROJEKTID

EKMÜ on erinevatel perioodidel olnud mitmete projektide tellija, seda nii Eesti Mesindusprogrammi eestvedajana kui ka iseseisvalt.